Dječji vrtić HLOJKICA uključio se u projekt Grada Delnica vezan uz sadnju sadnica japanske trešnje koje je grad Delnice financirao iz zaklade Janet Majnarich na lokaciji malog parka (Frankopanska ulica). U sklopu akcije zasadili smo 6 sadnica o kojima ćemo brinuti i koje ćemo pratiti u sklopu naših EKO aktivnosti u Vrtiću.

Pripremila: ravnateljica Karmela Rački