Upravljačka i stručna tijela

Vrtićem upravlja Upravno vijeće koje ima višestruku funkciju. Uz suglasnost osnivača i u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i drugim općim aktima Vrtića, Upravno vijeće razmatra i odlučuje o različitim investicijskim, financijskim, kadrovskim, odgojno-obrazovnim pitanjima.

Upravljačka tijela

Članovi Upravnog vijeća DV Hlojkica:

  1. Adrijana Kruljić – predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača
  2. Boris Lozer – član, predstavnik Osnivača
  3. Dijana Mihelčić Muhvić – član, predstavnik Osnivača
  4. Goran Crnković– član, predstavnik Osnivača
  5. Darko Grgurić – član, predstavnik roditelja
  6. Lucija Matek– član, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika
  7. Ana Majnarić – član, predstavnik odgojitelja i stručnih suradnika

Ravnatelj

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Upravnom vijeću i osnivaču. Posebno je važno partnerstvo unutar vrtića. Uloga ravnatelja pritom je vrlo velika. Uspjeh odgojitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih djelatnika čvrsto je povezan i s uspjehom svakog od njih.

Ravnatelj u ulozi rukovoditelja preuzima najveći teret (odgovornost) planiranja, organiziranja, motiviranja i vrednovanja uspješnosti dječjeg vrtića. Slijedi interdisciplinarno načelo i podržava timski rad.

Važan je naglasak ravnatelja na uspjehu svakog odgojitelja i stručnih suradnika, njihova afirmacija, poticaj, pohvala i nagrađivanje a to je povezano s uspjehom cjelokupnog dječjeg vrtića.

Stručna tijela

Stručno tijelo u DV Hlojkica je Odgojiteljsko vijeće, a čine ga odgojitelji, stručni suradnik i ravnatelj. Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad, te obavlja i druge stručne poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnivanju Vrtića, Statutom i općim aktima Vrtića. Odgojiteljsko vijeće djeluje na sjednicama koje su obvezne za sve članove.

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
06:00 - 17:00

Dječji vrtić Hlojkica

Šetalište I.G. Kovačića 1
51300 Delnice

Kontakt

051 811 345