Djelatnici

Ravnatelj

Karmela Rački, odgojitelj

Radno vrijeme
Pon-pet: 8:00-16:00
Rad sa roditeljima: srijedom 13:00- 15:00
(i prema individualnim potrebama roditelja)

Stručni suradnici

Ivona Topić Rački, mag. psih.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, utorak, srijeda od 8 do 15

Lucija Matek, mag. paed.

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka 8 do 15

Odgojitelji

Slađana Žugić

Maja Kaparić

Tatjana Kovačić

Martina Mihelčić

Snježana Čavić

Irenka Žagar

Danijela Epet

Ana Majnarić

 

Tajana Hilak

Mateja Mikić

Tehničko-pomoćno osoblje

Kuharica
Marica Stanić

Pomoćna Kuharica
Renata Klepac

Servirka
Mirjana Miler

Spremačice
Ines Šragalj
Mirjana Lipošćak

Kućni majstor
Pero Cvijanović

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
06:00 - 16:00

Dječji vrtić Hlojkica

Šetalište I.G. Kovačića 1
51300 Delnice

Kontakt

051 811 345