Djelatnici

Ravnatelj

Karmela Rački, mag. praesc. educ.

Radno vrijeme
Pon-pet: 8:00-16:00
Rad sa roditeljima: po dogovoru

Stručne suradnice

Psihologinja:
Ivona Topić Rački, mag.psych.

Radno vrijeme:
Pon-pet: 08:00 – 15:00

Rad s roditeljima: prema dogovoru

Pedagoginja:
Lucija Matek, mag.paed.

Radno vrijeme:
Pon – Pet: 8:00-15:00

Rad s roditeljima: prema dogovoru

Odgojitelji

Maja Kaparić

Slađana Žugić

Sara Klepec

Corina Jakovac

Martina Klarić

Ana Majnarić

Martina Mihelčić

Bojana Rogić Pintar

Irenka Žagar

Danijela Epet

Irena Bolf

Mateja Mikić

Nikolina Knaus

Doris Grgurić

Tehničko-pomoćno osoblje

Kuharica
Marica Stanić
Renata Klepac

Pomoćna Kuharica
Mirjana Miler

Spremačice
Ines Šragalj
Mirjana Lipošćak
Katarina Butković

Domar
Zdravko Pejaković

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
06:00 - 17:00

Dječji vrtić Hlojkica

Šetalište I.G. Kovačića 1
51300 Delnice

Kontakt

051 811 345