Djelatnici

Ravnatelj

Karmela Rački, odgojitelj

Radno vrijeme
Pon-pet: 8:00-16:00
Rad sa roditeljima: srijedom 13:00- 15:00
(i prema individualnim potrebama roditelja)

Stručne suradnice

Psihologinja:
Ivona Topić Rački, mag.psych.

Radno vrijeme:
Pon-uto: 8:00-15:00
Sri: 8:00- 11:30

Rad s roditeljima: prema dogovoru

Pedagoginja:
Lucija Matek, mag.paed.

Radno vrijeme:
Pon – Pet: 8:00-15:00

Rad s roditeljima: prema dogovoru

Odgojitelji

Slađana Žugić

Maja Kaparić

Tatjana Kovačić

Martina Mihelčić

Snježana Čavić

Irenka Žagar

Danijela Epet

Ana Majnarić

Irena Bolf

 

Tajana Hilak

Mateja Mikić

Tehničko-pomoćno osoblje

Kuharica
Marica Stanić

Pomoćna Kuharica
Renata Klepac

Servirka
Mirjana Miler

Spremačice
Ines Šragalj
Mirjana Lipošćak

Kućni majstor
Pero Cvijanović

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
06:00 - 17:00

Dječji vrtić Hlojkica

Šetalište I.G. Kovačića 1
51300 Delnice

Kontakt

051 811 345