Projekti

EKO ŠKOLE

Međunarodne Ekoškole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole, dječji vrtići i učenički domovi, škole za djecu s posebnim potrebama i fakulteti). Nacionalni koordinator Ekoškola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa Naša.

Ekoškole su program i sustav nagrađivanja. Škole se nagrađuju Zelenom zastavom sa znakom Ekoškole koja se može izvjesiti na zgradi škole ili izložiti u predvorju. Škole također dobivaju i povelju (certifikat) Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, pravo na logo (znak Ekoškole) koji će se nalaziti na dopisima, stječu mogućnost medijske promidžbe u Hrvatskoj i svijetu…

Cilj programa: ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Ekoškole.

Zadaća: odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvitku društva u budućnosti.

Za više informacija o projektu: https://www.eko.lijepa-nasa.hr/

Dječji vrtić „Hlojkica“ trenutno ima srebrni status, te ove pedagoške godine provodimo aktivnosti za stjecanje zlatnog statusa.

PROJEKT „SAY HELLO TO THE WORLD/ POMAŠIMO PO HRVATSKOJ“

O projektu “Say hello to the world”

Međunarodni Projekt “Say hello to the world” osnovao je FINI zavod Radeče, delo za mlade, 2011. godine s namjerom da se djeca usmjere na put stvaralaštva, sudjelovanja, uključivanja u različite projekte te da se povežu po cijelom svijetu preko aplikacije “My hello” koja omogućuje ustanovama koje sudjeluju u projektu nesmetano i sigurno međusobno povezivanje.

Projekt “Say hello to the world” međunarodni je projekt unutar kojeg se djeca u vrtićima i školama međusobno povezuju preko video mreže. Na taj način djeca imaju priliku vidjeti se uživo, komunicirati, naučiti strane riječi. Veliki naglasak je na upoznavanju različitih kultura, običaja, načina života. Djeca mogu jedna drugima pokazati kako se igraju, kakve pjesme pjevaju, u kakvom okruženju žive, kakvu hranu jedu, kakav jezik govore.

Namjena projekta je da se djeca kroz različite zanimljive aktivnosti motiviraju da budu tolerantnija, bez predrasuda i stereotipa, da uvažavaju i poštuju drugačije od sebe. Svaki vrtić i škola koja je uključena u Projekt “Say hello to the world” i koja uspješno provodi Projekt na kraju dobiva častan naziv “Tolerantan vrtić/ Tolerantna škola”.

Ciljevi Projekta:

 • Međunarodno sudjelovanje
 • Upoznavanjem užega i širega, društvenog, prirodnog i kulturnog okruženja te upoznavanjem međukulturalnih i drugih razlika, rješavaju probleme netolerantnosti, prevladavaju stereotipe, predrasude te jedni druge osvještavaju  važnost zdravoga okruženja
 • Briga o socijalnoj pravednosti
 • Upoznavanjem svojeg okruženja, ali i okruženja u drugim dijelovima svijeta djeca razvijaju spoznaju o narodu i državi
 • Mogućnost upoznavanja s raznim kulturama i tradicijama
 • Razvijanje kreativnosti, stvaralaštva,  ali i  korištenje  stečenog znanja iz različitih područja razvoja
 • Povezivanje djece iz različitih država i stvaranje novih prijateljstava
 • Učenje stranih riječi i jezika, ali i predstavljanje svog jezika
 • Spoznaja i učenje sigurnog korištenja računala
 • Razvijanje svijesti da smo svi različiti i da je potrebno poštivati interese i potrebe drugih
 • Razvijanje pozitivne slike djeteta o sebi
 • Razvijanje tolerancije među djecom, odgoj za mir i nenasilno rješavanje sukoba
 • Promoviranje svoje države, običaja, tradicije i kulture

 

Kratkoročni cilj-Pet prstiju:

Program “Pet prstiju” sadrži pet tema kroz koje prolaze djeca pod mentorstvom odgojitelja.  Nakon obrade pojedine teme, slijedi njeno predstavljanje djeci vrtića s kojim se surađuje u Projektu putem video mreže. Trajanje projekta u jednoj pedagoškoj godini traje otprilike šest mjeseci.

Teme:

 1. Prvo javljanje: To sam ja (mali prst)
 2. Drugo javljanje: Ja i moja obitelj (prstenjak)
 3. Treće javljanje: Ja i moj vrtić (srednji prst)
 4. Četvrto javljanje: Ja i moje mjesto (kažiprst)
 5. Peto javljanje: Ja i moja država (palac)
 6. Šesto javljanje: Zaključak (dlan)

 

Više o samom Projektu možete pogledati i na njihovoj internetskoj stranici – “Say hello to the world – Pomahajmo v svet”

 

Projekt “Say hello to the world ” – od početka pa do naziva “Tolerantan vrtić”

Tijekom 2019. godine Dječji vrtić Hlojkica  dobio je pozivnicu FINI zavoda Radeče za uključivanje u Projekt “Say hello to the world”. Prepoznavanjem vrijednosti, kvalitete i ciljeva Projekta kao sličnih ciljevima Kurikuluma Vrtića, DV Hlojkiica uključio  se u Projekt ” Say hello to the world ” u pedagoškoj godini 2019/2020.

Projekt se odvija u matičnom objektu na adresi Šetalište I.G. Kovačića 1, Delnice, točnije u skupini „Maze“. Djeca su zajedno sa svojim odgojiteljicama mentoricama Irenkom Žagar i Danijelom Epet, tijekom šest mjeseci, prolazili kroz pet zadanih tema. U okviru svake teme djecu se poticalo na samostalni rad i kreativnost te cjeloživotno učenje.

Tijekom pedagoške godine 2019/2020. vrtić partner je Privatni vrtić Črešnjevo, a skupina s kojom smo surađivali i provodili video javljanja bila je skupina  “Srnice“.

Tijekom pedagoške godine 2020/2021. vrtić partner je Privatni vrtić Misiolandia iz Poljske, a skupina s kojom smo surađivali i provodili video javljanja bila je skupina  “Krokodili“.

U pedagoškoj godini 2021./2022. vrtić partner nam je Dječji vrtić Kauno Aleksoto Iz Litve, a skupina s kojom se družimo jesu „Sovice“.

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
06:00 - 17:00

Dječji vrtić Hlojkica

Šetalište I.G. Kovačića 1
51300 Delnice

Kontakt

051 811 345