Ovaj petak naše Maze imale su svoj prvi video susret sa novim prijateljima iz Poljske koji se zovu Krokodili. Tako su na ovom susretu Maze progovorile Poljski te naučile nove pjesmice na poljskom i engleskom. Osim toga, naši novi prijatelji  su naučili neke nove riječi na hrvatski i delničkom te su čuli himnu Maza. Također, Maze su pokazale sve što su do sada radili posebno za ovaj susret sa svojim tetama Irenom i Danijelom.