Poštovani roditelji,

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u suradnji s CARNET-om i SDURDD-om, razvilo je Modul Nacionalni informacijski sustav upisa u osnovne škole u sklopu projekta „Informatizacija upisa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojno-obrazovne ustanove e-Upisi“.

Donesena je odluka da se na razini Primorsko-goranske županije ovogodišnji upisi u prvi razred osnovne škole provode elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole kroz sustav e-Građani.

Roditelj se prijavljuje u sustav e-Građani putem vjerodajnice kojom raspolaže (e-osobna iskaznica s čitaćem kartice ili kartica banke s tokenom). Otvara Katalog usluga/Odgoj i obrazovanje/e-Upisi u odgojno-obrazovne ustanove. Otvara se Lista  modula gdje se izabire Upisi u Osnovne škole. Na dnu stranice se nalaze Korisničke upute o korištenje aplikacije za roditelje. Ako roditelj nema vjerodajnice, obraća se školi kojoj pripada prema prebivalištu/boravištu, gdje će mu ovlaštena osoba pomoći ispuniti podatke za školskog obveznika.     

U prilogu su materijali vezan uz e-upise, a isti možete naći na web stranici Primorsko-goranske županije.

Materijali: