Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (,,Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) te članka 41. Statuta Dječjeg vrtića HLOJKICA Upravno vijeće Dječjeg vrtića HLOJKICA donijelo je na 22. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 22. travnja 2024. godine Odluku o raspisivanju

NATJEČAJA za radno mjesto
ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

Jedan/a (1) izvršitelja/ica, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme za rad u programu odgojno – obrazovnog rada u Dječjem vrtiću HLOJKICA, u matičnom objektu u Delnicama i njegovim područnim odjelima.