Nakon tjedna djeteta djeca u Vrtiću kroz različite aktivnosti obilježila su još jedan svoj dan, Međunarodni dan djeteta. Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. studenoga s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.

Generalna skupština UN-a je 20. studenoga 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”. Od 20. studenoga 1989. godine u cijelome se svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta, koji je potaknula Organizacija Ujedinjenih naroda i njezine specijalizirane ustanove.

Obilježavanjem ovog dana se želi senzibilizirati javnost i ustanove za potrebu zaštite djece od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se na primjer iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i sl.

Na ovaj dan djecu u Vrtiću upoznali smo različitim uvjetima u kojima odrastaju djeca u cijelome svijetu, ali i njihovim pravima koje je važno poštivati svakoga dana, a ne samo 20. studenog.

Ukratko dječja prava propisana Konvencijom o pravima djeteta:

  • Prava preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard;
  • Razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet;
  • Prava sudjelovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama;
  • Prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

PAHULJICE šalju važnu poruku djeci svijeta:

BUBAMARCI I MAZE poručuju kako su upravo djeca temelj našega svijeta.

KRIJESNICE su izradile mentalnu mapu putem koje nas upoznaju sa pravima djece: