Za roditelje

Osnovna je uloga predškolskog odgoja i obrazovanja da pridonosi povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Ostvarenje te uloge neizvedivo je bez suradnje s roditeljima. Povezivanje obiteljskog i izvanobiteljskog djetetova iskustva i usklađenost odgojnih postupaka optimalno podupire djetetov razvoj.

Zato nam je iznimno važno ostvariti uspješnu suradnju s roditeljima

Roditeljski kutak

Obaveze roditelja

 • dijete će dolaziti i odlaziti iz vrtića uvijek u pratnji punoljetne osobe i za to pismeno ovlaštene osobe

 • dijete će predati odgojiteljici i javiti se odgojiteljici prilikom dolaska ili odlaska iz vrtića

 • bolesno dijete neće dovoditi u vrtić

 • nakon bolesti djeteta priložit će liječničko uvjerenje da je dijete zdravo

 • roditelj će poštivati obveze preuzete Ugovorom kojeg je potpisao prilikom upisa u vrtić

 • redovito će plaćati račune

Roditelji kao aktivni sudionici u procesu odgoja i naobrazbe u vrtiću imaju svoja prava, ali i obveze. Oni mogu zajedno s odgojiteljima sudjelovati u planiranju i organiziranju odgojno obrazovnog rada. Oni trebaju biti partneri i suradnici u odgojno obrazovnom radu, ali ne smiju pri tome zadirati u stručnu kompetenciju odgojitelja. Zadaća je vrtića unaprijediti način i kvalitetu informiranja roditelja o životu i radu u našoj ustanovi. Posebno je važno informirati roditelje o svemu što je vezano uz njegovo dijete. Roditelji imaju pravo biti informirani o tome kako njihovo dijete živi i razvija se u vrtićkom okruženju, što se sve čini u cilju poticanja njegova razvoja, te koliko je dijete u vrtiću uistinu sretno i zadovoljno.

Suradnja

Svakodnevno informiranje roditelja o djetetu

Kratke, sažete, važne informacije o proteklom danu, zdravstvenom stanju djeteta, organizaciji i sl. koje odgajatelj prenosi roditelju najčešće kada dođe po dijete.

Individualne konzultacije

Unaprijed dogovoreni razgovori s odgajateljima i/ili stručnim suradnikom pedagogom. To je mjesto na kojem se roditelj može informirati o razvoju i napretku svoga djeteta, te razmijeniti različite informacije i zapažanja. Također, roditelj može dobiti podršku svom roditeljstvu u obliku savjetovanja. Preporučamo da roditelji dođu barem na jedne konzultacije kroz godinu.

Roditeljski sastanci (informativnog i komunikacijskog tipa)

Sastanci se održavaju nekoliko puta kroz godinu s temama planiranja i valorizacije odgojno-obrazovnog procesa, stručnim temama, te različitim temama informativnog karaktera.

Druženja roditelja, djece i odgajatelja

Najčešće su to prigodna druženja u vrtiću kroz zajedničke aktivnosti, ali mogu biti i zajednički odlazak izvan vrtića, u prirodu i sl. Održavaju se nekoliko puta tijekom godine.

Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni rad

Roditelji se mogu uključivati na različite načine kao što su: sudjelovanje u aktivnostima djece, predstavljanje vlastitog zanimanja ili vještina, sudjelovanje u organizaciji i izvođenju izleta i posjeta, prikupljanje različitih materijala ili predmeta, uključivanje u različite aktivnosti na razini vrtića, isl. Svaki roditelj uključuje se prema svom interesu i mogućnostima.

Kutići za roditelje

Pokraj ulaza u sobu dnevnog boravka nalaze se panoi za roditelje na kojima su izvješene različite obavijesti, informacije o aktualnostima u grupi, planovi odgojno-obrazovnog procesa, stručni materijali, fotografije i likovni radovi.

Pismeni oblici suradnje

Obavijesti informativnog karaktera, leci za roditelje, ankete za roditelje…

Suradnja s vanjskim čimbenicima

Naš vrtić surađuje s brojnim ustanovama koji nam pomažu u odgojno-obrazovnom radu:

 

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • AZZO
 • Centar za socijalnu skrb
 • Različite specijalizirane ustanove za dijagnostičku obradu i tretman djece s posebnim potrebama (SUVAG, ERF, KBC Rijeka Kantrida…)
 • Dječji pedijatri
 • OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Delnice, OŠ „Fran Krsto Frankopan“ Brod na Kupi
 • Narodna knjižnica i čitaonica Delnice
 • Ured Gradonačelnika
 • Gradsko vijeće Grada Delnice
 • Ured državne uprave PGŽ
 • Udruga ravnatelja na nivou Županije
 • Učiteljski fakultet u Rijeci
 • Nastavni zavod za javno zdravstvo
 • Dom zdravlja Delnice, epidemiološkom službom, školskom medicinom
 • Poduzeće „Risnjak – Delnice“ d.o.o.
 • Sindikat predškolskog odgoja
 • Nadležnim inspekcijskim službama

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
06:00 - 17:00

Dječji vrtić Hlojkica

Šetalište I.G. Kovačića 1
51300 Delnice

Kontakt

051 811 345