Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Hlojkica kao i hrvatskog zavoda za zapošljavanje 28. listopada 2022.:

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica, s punim radnim
vremenom, na određeno vrijeme za rad u programu odgojno – obrazovnog rada u Dječjem vrtiću Hlojkica, u matičnom objektu u Delnicama

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. studenog 2022. donesena je sljedeća Odluka: Bojana Rogić Pintar, odgojitelj predškolske djece

Prima se u radni odnos sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07. 94/13, 98/19 i 57/22) te Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 10/97).