Programi

Redovan program je cjeloviti razvojni program odgoja i obrazovanja djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u školu koji je namijenjen djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja.

REDOVNI PROGRAM

Redovan program je cjeloviti razvojni program odgoja i obrazovanja djece u dobi od navršene prve godine života do polaska u školu koji je namijenjen djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja.

U našem vrtiću imamo ukupno 5 odgojnih skupina, odnosno 4 vrtićke skupine te jedna jaslička skupina.

Redovni program odvija se u matičnu objektu na adresi Šetalište Ivana Gorana Kovačića 1, Delnice po slijedećim skupinama:

KRIJESNICE

Slađana Žugić
Maja Kaparić

BUBAMARCI

Tatjana Kovačić
Martina Mihelčić
(zamjena za roditeljski dopust)

ZVJEZDICE

Snježana Čavić
Tajana Hilak
Martina Klarić
(zamjena za roditeljski dopust)

MAZE

Irenka Žagar
Danijela Epet
Mateja Mikić

PAHULJICE
jaslička skupina

Ana Majnarić
Lana Mihelčić

PROGRAM IGRAONICE

Program igraonice namijenjen je svoj djeci od treće godine pa do polaska u školu. Cilj Igraonice je zadovoljavanje svi razvojnih potreba djece predškolske dobi.

Program Igraonice provodi se u područnom odjelu pri Osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan u Brodu na Kupi. Igraonica se provodi unutar jedne mješovite skupine:

LEPTIRIĆI

Tatjana Kezele Ružić

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole namijenjen je djeci koja ne pohađaju vrtić, a u godini su pred polazak u školu (školski obveznici). Djeca s teškoćama u razvoju uključuju se u program i dvije godine pred školu. Cilj programa je cjelovito poticanje razvoja, očekivanih sposobnosti i vještina djece u dobi od 6 do 7 godina, s naglaskom na socio-emocionalni aspekt razvoja.

Program predškole odvija se sukladno Planu i programu rada Vrtića te organizacijskim mogućnostima Vrtića za tekuću pedagošku godinu.

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Program ranog učenja engleskog jezika ostvaruje van redovitog desetosatnog programa u popodnevnim satima u prostoru Vrtića u organizaciji Društva za rano učenje stranih jezika  „Jezici eklata“.

Program ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. U njega su uključena djeca starija od 3, 5 godina do predškolaca. Utemeljen je na humanističko- razvojnoj koncepciji, holističkom načelu i situacijskom pristupu. Svojim sadržajima i organizacijom prati redovni program vrtića.  Djeca kroz svakodnevne aktivnosti usvajaju prve pojmove na engleskom jeziku. Upravo situacijsko učenje pokazalo se „prirodnim“ i lakšim načinom usvajanja stranog jezika..

Kao i u redovnom programu polazimo od interesa djeteta i njegovog načina usvajanja vještina i znanja te nam je to pristup i u planiranju i provođenju aktivnosti na engleskom jeziku. Osobitu pozornost pridaje se različitim stilovima učenja djeteta prema kojima se formira i okruženje za učenje tako da je poticajno.

Cilj je da u vrtićkom periodu dijete krozu igru i svakodnevno situacijsko učenje stekne jedan temelj za kasnije usvajanje jezika.