Krijesnice su Mjesec knjige obilježile  posjetom Gradskoj knjižnici Janet Majnarich. U suradnji sa djelatnicama knjižnice organizirali smo čitanje i interpretaciju priče “Vuk koji je zalutao u zemlju bajki”. Potičemo i razvijamo kod djece ljubav prema čitanju, razvijanje interesa za pisanu riječ i pozitivnog odnosa prema knjizi.

Pripremila: Odgojiteljica Slađana Žugić