Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića “Hlojkica”, Upravno vijeće je na 30. sjednici, odžanoj dana 18. kolovoza 2020. godine donijelo

ODLUKU
o poništenju natječaja za izbor stručnog suradnika psihologa pripravnika 1 izvršitelj

Odluka o poništenju natječaja za izbor stručnog suradnika psihologa pripravnika 1 izvršitelj (.pdf)