Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje– obilježavaju se svake godine tijekom listopada u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima, ustanovama za odgoj i obrazovanje….

A zašto je obilježavanje Dana kruha važno?  Na taj način pridonosi se potpunijem odgoju i obrazovanju za zaštitu okoliša, upoznavanju i očuvanju biološke raznolikosti Hrvatske, podizanju svijesti o ekološkoj poljoprivredi i zdravoj prehrani, a temelji se na izgrađivanju pozitivnih stavova i stvaranju pravilnog emocionalnog odnosa djeteta i prirode. Ovisno o dobi djece u skupinama, proteklih godina Dani kruha obilježavali su se na različite načine od  posjeta pekarnicama, mlinovima pa sve do raznih izložba kruha.

Na žalost ove pedagoške godine obilježavanja Dana kruha morali smo uskladiti sa novim epidemiološkim mjerama te smo unutar svojih skupina razgovarali o važnosti kruha te procesu njegova nastajanja. No naši najmlađi, Pahuljice, bili su vrlo vrijedni te su zajedno sa svojim odgojiteljicama svoju skupinu pretvorili u malu pekaru te sami zamijesili i izradili neke krušne proizvode.