NATJEČAJ
za prijem za radno mjesto STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOG/ICA

  • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu (24 sati tjedno) u Dječjem vrtiću Hlojkica i njegovim područnim odjelima

Za prijam u radni odnos psihologa kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 93/13 i 98/19) te članka 2.Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

  • završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste kojom je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima (VSS, profesor psihologije, diplomirani psiholog, odnosno magistar psihologije)
  • položen stručni ispit.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

  1. punoljetnost,
  2. državljanstvo,
  3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

– dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru.

4. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)