NATJEČAJ
za prijem za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

  • – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno)

Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 93/13 i 98/19) te članka 2.Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece-nastavnik predškolskog odgoja) odnosno završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju,
  • položen stručni ispit.