U ime Likovnog društva „Kvarner“, gosp. Željko Delač, Dječjem vrtiću HLOJKICA darovao je 21 sliku članova spomenutoga društva. Povodom 25. rođendana DV HLOJKICA Delnice slike će biti ponuđene na aukciji, a sva zarada će biti usmjerena unapređenju odgojno-obrazovnoga rada.

Svoje ponude za kupovinu odabrane/ih slike/a možete slati na mail: aukcijahlojkica@gmail.com.

Početna cijena svake pojedine slike je 50,00 eura.

Od srca zahvaljujemo na Vašem doprinosu!
DV HLOJKICA