ZA RODITELJE


Roditelji kao aktivni sudionici u procesu odgoja i naobrazbe u vrtiću imaju svoja prava, ali i obveze. Oni mogu zajedno s odgojiteljima sudjelovati u planiranju i organiziranju odgojno obrazovnog rada. Oni trebaju biti partneri i suradnici u odgojno obrazovnom radu, ali ne smiju pri tome zadirati u stručnu kompetenciju odgojitelja. Zadaća je vrtića unaprijediti način i kvalitetu informiranja roditelja o životu i radu u našoj ustanovi. Posebno je važno informirati roditelje o svemu što je vezano uz njegovo dijete. Roditelji imaju pravo biti informirani o tome kako njihovo dijete živi i razvija se u vrtićkom okruženju, što se sve čini u cilju poticanja njegova razvoja, te koliko je dijete u vrtiću uistinu sretno i zadovoljno.

Obavijesti:

Roditeljski sastanak za 2019./2020. pedagošku godinu (.pdf)


Obaveze roditelja:

 • dijete će dolaziti i odlaziti iz vrtića uvijek u pratnji punoljetne osobe i za to pismeno ovlaštene osobe

 • dijete će predati odgojiteljici i javiti se odgojiteljici prilikom dolaska ili odlaska iz vrtića

 • bolesno dijete neće dovoditi u vrtić

 • nakon bolesti djeteta priložit će liječničko uvjerenje da je dijete zdravo

 • roditelj će poštivati obveze preuzete Ugovorom kojeg je potpisao prilikom upisa u vrtić

 • redovito će plaćati račune


Suradnja s roditeljima

Suradnja s roditeljima provodi se na različite načine: putem roditeljskih sastanaka, radionica za roditelje, predavanja i savjetodavnih dana, kutića za roditelje, individualnih informacija o radu i razvoju djeteta, uključivanja roditelja u neposredan odgojno obrazovni rad, suradnja putem anketa, upitnika, intervjua te zajedničkih izleta djece i roditelja.

Pripremili smo i par prigodnih tema koje govore o odgoju i razvoju djece:

 • Odgoj i razvoj djece

 • Kako upropastiti svoje dijete

 • Doživljaji s izleta

 • Učite ih da budu sretni

 • Glas