POVIJEST


U Delnicama se s predškolskim odgojem i naobrazbom započelo 1958. godine s jednom mješovitom skupinom djece u samostojećoj trošnoj kućici u središtu Gradskog parka. Zbog izgleda kućicu su zvali «Saletl». 1965. godine Vrtić se seli u Matačovu kuću, Školska 1, s namjerom da se «Saletl» sruši i samodoprinosom građana na istom mjestu sagradi nova zgrada za predškolce. Vrtić je u tim prostorima djelovao u dvije skupine s četrdesetak djece sve do 1977. godine kada dobiva svoj namjenski prostor u blizini Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, na današnjoj adresi Šetalište Ivana Gorana Kovačića 1 - za dvije skupine djece. Odmah se je pokazalo da je taj prostor premalen, te se dvije učionice škole dodjeljuju Vrtiću, tako da smo od 1979. - 2000. godine imali četiri odgojno obrazovne skupine s ukupno 104 polaznika. Početkom Domovinskog rata smanjuje nam se broj djece na oko 60 polaznika zbog ratnih migracija i straha domicilnog stanovništva za život djece u ratnim uvjetima (Vrtić nije imao sigurno sklonište, a nalazi se u blizini benzinske stanice). Odredbom Sekretarijata za društvene djelatnosti Općine Delnice jedna se prostorija oduzima i od tada radimo s tri skupine djece u kojima je od 81 do 85 djece u primarnom desetsatnom programu te od 25 do 30 polaznika u Programa predškole.


Do 28. 02. 1999. godine Vrtić djeluje kao radna jedinica Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice u lijepom, ali didaktički neopremljenom prostoru - dovijajući se na razne načine pružiti djeci što više sadržaja i aktivnosti.


Od 1. ožujka 1999. godine uz suglasnost Ministarstva prosvjete i sporta Vrtić započinje svoj samostalni rad kao javna predškolska ustanova u vlasništvu Grada Delnica. Od tada počinje naš rast i razvoj na solidnim materijalnim i jasno definiranim odgojno obrazovnim planovima i programima, te postajemo prepoznatljivi Vrtić i izvan naše Primorsko-goranske županije. U samostalnom radu, Vrtić je prepoznatljiv pod imenom «Hlojkica». Ime je izabrano zbog ekološkog težišta odgojno-obrazovnih programa kojima se nastoji educirati ne samo djecu, već i šire društveno okruženje. «Hlojkica» je umanjenica za autohtono crnogorično drvo jelu, koja se u delničkom dijalektu zove - hloja, a ista je ugrožena uslijed kiselih kiša. Pored primarnog desetsatnog programa i programa Predškole, 2001. godine otvoren je i Program Igraonice u Crnom Lugu, koji 2. veljače 2004. godine prerasta u Područni odjel primarnog šest satnog programa, ali se on zbog premalog broja djece 2008. godine zatvara. U Brodu na Kupi je do 2013. godine, u školskom prostoru djelovala trosatna igraonica u koju su bila integrirana djeca romske opredjeljenosti, ali se ona ugasila.

Zbog kroničnog pomanjkanja prostora i zadovoljavanja potreba roditelja za smještajem što više djece u organizirani predškolski odgoj u Gradu Delnicama, 2013. godine prišlo se dogradnji vrtića izgradnjom dječje igraonice. U njoj se odgojno-obrazovni rad provodi u dvije skupine, jednoj vrtićkoj i po prvi puta u povijesti Delnica, jednoj jasličkoj skupini. Tako danas djelujemo u pet odgojno-obrazovnih skupina u kojima boravi stotinjak djece.

Za sada kapacitet potreba roditelja zadovoljava, a što će pokazati budućnost – vidjet ćemo.

Prva generacija dječjeg vrtića u Delnicama

Šk/god. 1959/60.

 1. SEKULIĆ Ante
 2. KURETIĆ Zlatko
 3. SMICHEN Irena
 4. KRANJČEVIĆ Krunoslav
 5. MAJNARIĆ Darko
 6. BRIŠKI Zdravko
 7. BRIŠKI Mirjana
 8. PLEŠE Silvana
 9. VRBANAC Ružica
 10. LUČIĆ Branko
 11. PLEŠE Marijan
 12. RUŽIĆ Vlatka
 13. MAJNARIĆ Dario
 14. BLANUŠA Branka
 15. MUVRIN Boris
 16. TOMAC Ivan
 17. TOMAC Anton
 18. MAJNARIĆ Marina
 19. DRAŠKOVIĆ Ivica
 20. DUJMOVIĆ Lidija
 21. RAČKI Miljenko
 22. VUČENIK Jasna
 23. OŽANIĆ Ljiljana
 24. KEZELE Damir