O NAMA


Naš vrtić je javna ustanova koja u okviru predškolskog odgoja i naobrazbe skrbi o djeci i ostvaruje programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi. Djeluje na području Općine Delnice u matičnom objektu u Delnicama. U matičnom objektu u Delnicama provodi se desetsatni primarni program. Formirano je pet mješovitih odgojno-obrazovnih skupina u koje je upisano ukupno 92 djece i o kojima brine deset odgojiteljica. Pored primarnog programa provode se i kraći programi Predškole i glazbene igraonice, a od slijedeće pedagoške godine ponovo će biti organiziran i vjerski odgoj.

Naša vizija

Vrtić kao poticajno mjesto rasta i razvoja svakog djeteta. Stvaranje prepoznatljivog identiteta vrtića.

Naša misija

Dječji vrtić Hlojkica je ustanova za rani odgoj i obrazovanje koja djeluje na području Grada Delnica. Usmjereni smo na razvoj dječjih potencijala, poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih potreba djece. Želimo kod djeteta stvoriti dobre temelje za kasnije cjeloživotno obrazovanje.Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija i doprinosimo razvoju društvene zajednice u Gorskom kotaru.Cilj nam je kroz naše prioritetne ciljeve ostvariti što bolju suradnju sa svim čimbenicima odgojno-obrazovnog procesa.

Etički kodeks DV "Hlojkica" (.pdf)