KONTAKT


Dječji vrtić "HLOJKICA"

Šetalište Ivana Gorana Kovačića 1
51300 Delnice

TEL: (051) 811-345; 814-397
FAX: (051) 811-345
E-MAIL: dv-hlojkica@ri.t-com.hr

gdje smo: