Djelatnici

Ravnatelj

Karmela Rački, odgojitelj

Radno vrijeme
Pon-pet: 8:00-16:00
Rad sa roditeljima: srijedom 13:00- 15:00
(i prema individualnim potrebama roditelja)

Stručni suradnik pedagog

Tania Mulc, mag. paed.

Radno vrijeme
Pon-pet 8:00-15:00
Rad sa roditeljima pon- pet: 13:00- 15:00
(i prema individualnim potrebama roditelja)

Odgojitelji

Slađana Žugić

Maja Kaparić

Tatjana Kovačić

Martina Mihelčić

Snježana Čavić

Irenka Žagar

Danijela Epet

Ana Majnarić

Lana Mihelčić

Tatjana Kezele Ružić

Tajana Hilak

Mateja Mikić

Tehničko-pomoćno osoblje

Kuharica
Marica Stanić

Pomoćna Kuharica
Renata Klepac

Servirka
Mirjana Miler

Spremačice
Ines Šragalj
Mirjana Lipošćak

Kućni majstor
Pero Cvijanović

Radno vrijeme

Ponedjeljak - petak
06:00 - 16:00

Dječji vrtić Hlojkica

Šetalište I.G. Kovačića 1
51300 Delnice

Kontakt

051 811 345