DokumentiPlanovi i izvješća

 1. Izvješće o radu DV Hlojkica 2018./2019.
 2. Godišnji plan i program rada DV Hlojkica za pedagošku 2018./2019. godinu
 3. Usvojeno ovjera
 4. Kurikulum DV Hlojkica za pedagošku 2018./2019.
 5. Godišnji plan i program rada DV Hlojkica za pedagošku 2017./2018. godinu
 6. Kurikulum DV Hlojkica za pedagošku 2017./2018.
 7. Izvješće o radu DV "Hlojkica" 2016./2017.
 8. Godišnji plan i program rada DV Hlojkica za pedagošku 2016./2017. godinu
 9. Kurikulum DV Hlojkica za pedagošku 2016./2017.
 10. Izvješće o radu DV "Hlojkica" 2015./2016. + Potpisi
 11. Kurikulum DV Hlojkica za pedagošku 2015./2016. + (Potvrda) + (Dopis)
 12. Godišnji plan i program rada DV Hlojkica za pedagošku 2015./2016. + (Potvrda)
 13. Izvješće o radu DV "Hlojkica" 2014./2015. + (Potvrda)
 14. Kurikulum DV Hlojkica za pedagošku 2014./2015. godinu
 15. Godišnji plan i program rada DV Hlojkica za pedagošku 2014./2015. godinu

Pravilnik o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV "Hlojkica"

 1. Pravilnik o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV "Hlojkica"
 2. Izvješće savjetovanja o nacinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV Hlojkica
 3. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga ODLUKE O NAčINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEčJI VRTIC HLOJKICA čije savjetovanje traje od 4. travnja do 15. travnja 2019. godine do 14.00 sati
 4. Obrazac savjetovanja
 5. Odluka o nacinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV Hlojkica
 6. Obrazloženje Odluke o nacinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u DV Hlojkica

Protokoli postupanja u kriznim situacijama

 1. Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim situacijama

Pristup informacijama

2019.

 1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

2018.

 1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

2017.

 1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

2016.

 1. Katalog informacija DV „Hlojkica“
 2. Pravilnik o pravu na pristup informacijama
 3. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 4. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 5. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 6. Zahtjev za pristup informacijama
 7. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Financije

2019.

 1. Izvještaji Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 2. Bilješke uz financijska izvješća za 2018.

2018.

 1. Izvještaji Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 2. Bilješke uz financijska izvješća za 2017.

2017.

 1. Financijski plan DV "Hlojkica" za 2017.
 2. Izvještaji Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 3. Izvještaj o obavezama
 4. Izvještaj o rashodima prema funkcionalnoj klasifikaciji
 5. Bilanca
 6. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 7. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 8. Bilješke

2016.

 1. Izvještaji Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 2. Izvještaj o obavezama
 3. Izvještaj o rashodima prema funkcionalnoj klasifikaciji
 4. Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, poračunskih i izvanproračunskih korisnika
 5. Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu
 6. Bilanca i izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01.01-31.12.2014