DokumentiPlanovi i izvješća

 1. Godišnji plan i program rada DV Hlojkica za pedagošku 2017./2018. godinu
 2. Kurikulum DV Hlojkica za pedagošku 2017./2018.
 3. Izvješće o radu DV "Hlojkica" 2016./2017.
 4. Godišnji plan i program rada DV Hlojkica za pedagošku 2016./2017. godinu
 5. Kurikulum DV Hlojkica za pedagošku 2016./2017.
 6. Izvješće o radu DV "Hlojkica" 2015./2016. + Potpisi
 7. Kurikulum DV Hlojkica za pedagošku 2015./2016. + (Potvrda) + (Dopis)
 8. Godišnji plan i program rada DV Hlojkica za pedagošku 2015./2016. + (Potvrda)
 9. Izvješće o radu DV "Hlojkica" 2014./2015. + (Potvrda)
 10. Kurikulum DV Hlojkica za pedagošku 2014./2015. godinu
 11. Godišnji plan i program rada DV Hlojkica za pedagošku 2014./2015. godinu

Protokoli postupanja u kriznim situacijama

 1. Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim situacijama

Pristup informacijama

2018.

 1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

2017.

 1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

2016.

 1. Katalog informacija DV „Hlojkica“
 2. Pravilnik o pravu na pristup informacijama
 3. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 4. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 5. Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 6. Zahtjev za pristup informacijama
 7. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Financije

2018.

 1. Izvještaji Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 2. Bilješke uz financijska izvješća za 2017.

2017.

 1. Financijski plan DV "Hlojkica" za 2017.
 2. Izvještaji Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 3. Izvještaj o obavezama
 4. Izvještaj o rashodima prema funkcionalnoj klasifikaciji
 5. Bilanca
 6. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 7. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 8. Bilješke

2016.

 1. Izvještaji Proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
 2. Izvještaj o obavezama
 3. Izvještaj o rashodima prema funkcionalnoj klasifikaciji
 4. Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, poračunskih i izvanproračunskih korisnika
 5. Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu
 6. Bilanca i izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01.01-31.12.2014