DJELATNICI


 • Zvezdana Jerković
 • Tihana Ljubojević

 • Snježana Čavić
 • Ana Majnarić

 • Tajana Hilak
 • Lana Mihelčić (Martina Mihelčić)

 • Tatjana Kovačić
 • Danijela Epet

 • Mateja Mikić
 • Irenka Žagar

 • Karmela Rački
 • Slađana Žugić

 • Marica Stanić
 • Mirjana Lipošćak
 • Ines Pleše
 • Mirjana Miler
 • Renata Klepac
 • Ravnateljica
 • Stručna suradnica - pedagoginja

 • Odgojiteljice u skupini Pahuljice


 • Odgojiteljice u skupini Zvjezdice


 • Odgojiteljice u skupini Bubamarci


 • Odgojiteljice u skupini Maze


 • Odgojiteljice u skupini Krijesnice


 • Kuharica
 • Pomoćna kuharica
 • Spremačica
 • Spremačica
 • Pralja, švelja, spremačica